Stichting


Stichting Kledingbank Zaanstad is een particulier initiatief,
zonder religieuze of politieke doelstelling.
Alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers.
Het bestuur van Stichting Kledingbank Zaanstad is als volgt samengesteld:

Voorzitter/ Penningmeester: Herman de Graaff

Secretaris: Hans Sijbrandij

Het bestuur voert zijn taken onbetaald uit.

Aanvullend lid: Lonneke Kroon

Postadres : Inzet 108, 1521 NK Wormerveer
Het mailadres van het bestuur is:


Het bankrekeningnummer van Kledingbank Zaanstad is: NL43RABO0168769484

KvKnummer: 54968186
RSIN nummer: 851509897

Wij hebben de ANBI status


De webpagina vermeldt de belangrijkste laatste en de komende ontwikkelingen.


Het bestuur legt verantwoording af van de activiteiten en van het financieel beleid in het jaarverslag.


Jaarverslagen