Uitgifte – kleding

heren afdelingDe Kledingbank is bedoeld als noodhulp voor mensen die financieel niet rond kunnen komen. U kunt tijdens de openingstijden langskomen in ons uitgiftepunt, in bezit van een verwijsbrief.

Inzet 110  1521 NK Wormerveer. Industrieterrein Molletjesveer.

Bereikbaar via : info@kledingbankzaanstad.nl (binnen 48 uur een reactie)

De kledingbank is geopend op:

Maandag gesloten
Dinsdag 9.00 14.00
18.30 20.30
Woensdag 9.00 14.00
Donderdag 9.00 14.00
18.30 20.30
Vrijdag gesloten
Elke 1e zaterdag van de maand 13.00 16.00

 

Toekenningscriteria 

  1. Kleding, zoals die door de Kledingbank ter beschikking wordt gesteld, is bedoeld als NOODHULP voor mensen, die voor korte of langere tijd, financieel echt niet rond kunnen komen. De kleding is expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen, die het niet breed hebben. U dient bij uw bezoek uw legitimatie en uw verwijsbrief mee te nemen. Uw verwijsbrief houden wij bij uw klantenkaart, maar u dient elke keer wel uw legitimatie mee te nemen. Ook heeft u bij uw eerste bezoek van het nieuwe kalenderjaar een nieuwe verwijsbrief nodig.
  2. De toekenning van de kleding gaat de Kledingbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. Dit is het bedrag dat overblijft nadat vaste lasten, zoals huur, gas/water/elektriciteit en verzekeringen, betaald zijn. Jaarlijks vindt een herindicatie plaats om te bepalen of de hulp nog steeds noodzakelijk is.

Sociale hulpverleningsinstellingen* verwijzen u door:

*Dit lijstje wordt steeds langer, mocht uw instantie er niet bijstaan, maar wilt u wel cliënten door kunnen verwijzen, neem dan contact met ons op.

  • Humanitas, Evean, RIBW ZW, Heliomare, Odion, Brijder, Spirit, Centrum Jong
  • Diverse bewindvoerders (vraag u bewindvoerder of laat ze contact opnemen)
  • Sociale zaken gemeente Wormerland & gemeente Uitgeest
  • Voedselbank Zaanstreek-Waterland
  • Sociale wijkteams Zaanstad.